Utstyret på sykehusene i Innlandet er svært gammelt

Deler av utstyret hos Sykehuset Innlandet er så gammelt at det kan påvirke god og effektiv pasientbehandling.