For Buskerud, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Ofoten er det utstedt varsel på gult nivå for kraftig vind, og det ventes vindkast på omkring 17 meter per sekund på søndag.

Vinden vil i all hovedsak komme fra vestlig retning. Søndag kveld minker vinden igjen, ifølge NVE.

På Vestlandet er det ventet opp mot 100 millimeter regn, og NVE har satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast flere steder denne helgen.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast på 20 meter per sekund i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt oransje farevarsel og ber folk i området om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Jordskredvarsel

Det er utstedt oransje farevarsel flere steder denne helgen. Lørdag og søndag er det fare for jord- og flomskred i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet.

Bratte skråninger, bekker og elveløp er spesielt utsatt siden grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

– Det er ventet mange skredhendelser, og noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller bane, skriver Varsom.no.

Det er også satt gult varsel om jord- og flomskred i sørlige deler av Trøndelag, i ytre strøk på Vestlandet og i deler av Trøndelag.

Varsler kraftig nedbør og flom

Årsaken til jordskredfaren er at det er ventet kraftig regn over store deler av Vestlandet.

Fra sent lørdag ettermiddag er det ventet opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av et døgn. Totalt lørdag og søndag kan det komme opp mot 150 til 200 millimeter enkelte steder.

Søndag er det flomfare på oransje nivå i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det innebærer fare for stengte veier og bruer, oversvømmelser og overvann i tettbygde områder, samt jord- og flomskred der regnet treffer.

I Hordaland er det også flomfare på grunn av mye nedbør.

(©NTB)