Gå til sidens hovedinnhold

Uverdig eldreomsorg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saka om Gudveig og Tor Blekastad fra Skåbu har fått stor oppmerksomhet i GD. Med rette settes det fokus på omsorgstilbudet i Nord-Fron kommune.

Det forventes at Tor skal ta seg av kona Gudveig, som er avhengig av daglig hjelp for å fungere. Tor har selv alvorlig kreft og har vært sengeliggende i lengre perioder de siste ukene. Ikke rart at begge to er fortvila over situasjonen da Gudveig ble sendt hjem etter et korttidsopphold på Sundheim. Noe hjemmehjelp / hjemmesjukepleie følger naturligvis med, men Tor er klar på at dette er altfor lite. Han har stort sett nok med seg sjøl, er veldig skuffa og engstelig for den utfordrende hverdagen. Det er vurderinger og avgjørelser lenger opp i systemet Tor er kritisk til, ikke jobben helsearbeidere og hjemmehjelpere gjør innafor trange rammer.

Noen må ta grep her, ingen kan vel mene at dette er en verdig og trygg eldreomsorg? Det må vel ligge noen helsefaglige vurderinger til grunn når slike avgjørelser tas? Eller er det økonomi, plassmangel og for få ansatte som tvinger fram slike løsninger?

Det er all grunn til å spørre om Nord-Fron kommune er godt nok rusta til å møte den lenge varsla «eldrebølgen». Det er investert titalls millioner på Sundheim, men ble det flere nye sjukehjemsplasser? Alle vet at helse og omsorg koster penger, fordi den viktigste ressursen er helsefaglig personale som skal dekke både hjemmetjenesten og institusjonene.

Nord-Fron kommune har investert og skal investere millioner i forskjellige prosjekter. Da må vi håpe at ansvarlige ledere balanserer utgifter og overskridelser, slik at helse og omsorgssektoren ikke blir ramma. Denne sektoren er bærebjelken i et trygt og godt lokalsamfunn.

Jeg håper at administrasjonen i kommunen «tar lærdom» av saka om Gudveig og Tor og tar nødvendige grep. Slik kan vi ikke ha det!

Ordfører Rune Støstad har bedt om status på hvordan eldreomsorgen fungerer. Det er på tide, for det er politikerne som vedtar budsjett og skal gjøre nødvendige prioriteringer.

Skjalg Ulset, Skåbu