Gå til sidens hovedinnhold

VA-investering i Gausdal - et spleiselag?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg er en enkel sjel. Naiv vil noen si. Derfor trenger jeg nå litt voksenopplæring, sjøl om jeg er i ferd med å bli ei gammel kjerring – ja kanskje nettopp derfor.

Da jeg var ung og skulle kjøpe meg leilighet, fikk jeg et råd om å ikke kjøpe leilighet med lavt innskudd og høy fellesgjeld. Fellesgjelden skulle betales gjennom husleien, litt som ett spleiselag. Men det viste seg igjen og igjen at husleien for enkelte ble for høy, og at man måtte selge leiligheten sin. Fikk man ikke kjøper til leiligheten, ble det færre å dele fellesutgiftene på. Husleia ble høyere for de andre i borettslaget. For fellesgjelda måtte jo betales.

Det er litt sånn jeg kjenner på nå. Bygdefolk og fritidsbeboere skal spleise på investeringsutgiftene til Gausdal kommune, når hyttefeltene på Skei skal vokse med 3500 hytter.

Siden det ikke er lønnsomt med VA-tilknytning i kommunens randsonebebyggelse, vil ikke dette bli prioritert. Ok – er det sånn at fritidsbeboere er viktigere enn bygdefolk? Eller leser jeg artikkelen i GD feil?

Den prekære vannmangelen på Skei er kjent. Hvorfor skal man da fortsette med utbygging av hyttefeltene? Som det står i GD: «Men det er et faktum at dersom utviklingen på Skei skal fortsette, så må offentlig infrastruktur være på plass.» Til hvilken pris?

Det konstateres også at «vannforsyningen til Skei er sårbar i dag. I tørre vintre risikerer man at vannkilden i Skeislia ikke har tilstrekkelig kapasitet.» Det er mulig at den naive siden av meg dundrer inn nå, men med den økonomiske situasjonen i Gausdal kommune, virker det mer fornuftig å sette foten litt ned før man prioriterer og tillater ny hyttebygging i dette sårbare området. Men oi – den økonomiske situasjonen i Gausdal kommune har jo ikke noe med saken å gjøre, siden denne investeringen er et spleiselag mellom fritidsbeboere og bygdefolket – der den stabile betalingskilden er bygdefolket. Apropos kjøp av leilighet med lave innskudd og høy fellesgjeld ...

Så til timen for voksenopplæring. Hvorfor skal jeg heie på den investeringsplanen som prioriterer fritidsbeboerne og nedprioriterer randsonebebyggelsen i Gausdal? Hvorfor er denne investeringen på Skei så god at jeg er villig til å fortsette å bo i det andre dalføret i Gausdal og å være med på et «spleiselag» jeg ikke er invitert inn i? Hvorfor skal VA være lønnsomt? Drives ikke dette etter selvkostprinsippet? Er det ikke derfor det kalles et spleiselag der avgiften for VA må øke på grunn av hyttebygging?

Sett ned foten – pust med magen og tenk dere om litt. Det er viktig med investeringer og oppgradering av VA – men ikke til enhver pris. Ikke til prisen der fellesskapet må betale for at enkeltindivider og utbyggere skal tjene penger. Det sies at kommunen er tjent med mange hytter. Det gir arbeidsplasser, økt skatteinngang, økt inntekt av eiendomsskatt. Jeg innbiller meg at denne investeringen til syvende og sist er høyere enn inntektene.

Trykk på pauseknappen. Innfør byggestopp- Hva har Gausdal kommune å tape?

Anne Synnøve Østensen, Vestre Gausdal