Funksjonshemmede i Vågå må flytte etter 20 år - tapte ankesaken

De tre funksjonshemmede beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå må flytte etter at lagmannsretten forkastet anken fra de pårørende.