Bøndene tapte konfliktfylt rettssak om beiterett i Heimdalen – nå skal den opp i lagmannsretten

Artikkelen er over 1 år gammel

630 bruksberettigede i Espedalen Bygdeallmenning tapte rettssaken i tingretten om beiterett i Nedre Heimdalen. Nå er ankesaken berammet i Eidsivating lagmannsrett.