Vågåselskap med internasjonal merksemd for arbeid med barn og unge

Det starta med at meisterkokk Arne Brimi donerte 20.000 kroner til eit prosjekt på eit lokalt oppvekstsenter. Nå får Norsk Smaksskule internasjonal merksemd.