Helsemyndighetene er stadig under press om å åpne samfunnet for befolkning generelt sett; reiseliv, arbeidsliv, industri og andre sterke økonomiske sektorer. Nå er det også valgsesong med populistiske tiltak for å lette på «smittepresset» for folk flest, og det kan gå galt dersom gjenåpning av samfunnet ikke gjennomføres med større alvor og påpasselighet (se GD 29.6). Det er etterlyst dokumentasjon med hensyn til «vaksinesertifikat» og beskyttende effekt av vaksiner, samt smittetall.

Vaksinen beskytter de fleste i dag mot Covid-19 sykdom og innleggelse i sykehus. Jeg har tatt vaksinen og anbefaler vaksiner som er i bruk i Norge i dag. Men sertifikatet forteller bare at du er vaksinert. Det foreligger ingen sikker dokumentasjon på at fullvaksinerte, symptomløse personer ikke kan spre smitte.

Inntil nå har vi hatt en pandemi gående i vel ett år og nye resultater kommer etter hvert mht. hvor lenge vaksinen beskytter- trolig i åtte måneder til nå, men tallene er fremdeles usikre. Det diskuteres om gjennomgått infeksjon gir lavere immunitet enn vaksinen, derfor anbefales vaksinasjon selv om man har gjennomgått infeksjon. Her ligger det mye usikkerhet enda; nye vaksiner mot varianter er underveis og det diskuteres revaksinering, særlig av personer med nedsatt immunforsvar, men også andre. I et utbrudd i Israel nylig hadde 165 av 564 smittede blitt fullvaksinert.

Variants of concern (virus-variantene, VOC) som vi har i dag har økt evne til å overføre smitte sammenlignet med den første utgaven som smittet verden og medfører som regel økt risiko for sykehusinnleggelse og død. Det kan også være varierte effekter av vaksinene.

Deltaviruset produserer stor virusmengde hos pasientene, noe som delvis forklarer den økte smittsomheten i og utenfor bofellesskap. VOC -variantene kan ha høyere utskillelse av virus og over lengre perioder, og binder seg lettere til vev skriver WHO.

Lamda-varianten, opprinnelig fra Peru i desember 2020, er nå på full fart inn i verden. Den skal være mer smittsom enn de andre variantene og hevdes å være «resistent» mot vaksiner, dvs. manglende beskyttende effekt av dagens vaksiner.

WHO skriver 29 juni 2021 at: “Virus variant utvikling er forventet, dess mer virus som sirkulerer, dess flere muligheter til å utvikle nye varianter. Å redusere spredning via vel etablerte og effektive infeksjonskontroll tiltak er helt nødvendig. Det vises til COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan for infeksjonskontroll.

WHO anbefaler fortsatt bruk av munnbind og avstand, forsterke overvåkning og smitteverntiltak og presiserer at også fullvaksinerte personer og personer med gjennomgått infeksjon bør fortsatt bruke munnbind på grunn av stor smittefare rundt bekymringsfulle varianter som Deltaviruset.

  • «Decision makers should apply a risk-based approach when considering the use of masks for the general public regardless of vaccination or natural immunity status.
  • In areas of known or suspected community or cluster SARS-CoV-2 transmission: WHO advises that the general public should wear a non-medical mask in indoor (e.g. shops, shared workplaces, schools) or outdoor settings where physical distancing of at least 1 metre cannot be maintained.
  • If indoors, unless ventilation has been be assessed to be adequate, WHO advises that the general public should wear a non-medical mask, regardless of whether physical distancing of at least 1 metre can be maintained.”

Utviklingen i Norge. I fjor var det 11 nysmittet 29 juni – og kurven holdt seg mellom 0 og 30 hele juli 2020. Da kom det en relativt rask stigning med importsmitte utover høst og vinter til de riktig store tall (1155 nye) 16 mars i år. 29 juni er antall nysmittet 255. Vi kommer for sakte nedover til et platå på 1200-1300 smittede per uke til tross for varmen i været. Jeg er redd nysmitten med farlige varianter som vaksinasjon ikke gir beskyttelse imot – som den nye Lambda-varianten – kan øke dersom det fortsatt er fri ferdsel, frie aktiviteter og manglende beskyttelse i form av avstand og munnbind. Da er utgangspunktet verre enn i fjor.

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med