Kjø­rer opp løy­per på Vald­res­flye fra skjær­tors­dag

Artikkelen er over 1 år gammel

Med åp­ning av fyl­kes­veg 51 over Vald­res­flye åp­ner det seg også gode mu­lig­he­ter for topp­tu­rer til både Rasletind og Kalve­høg­de­ne - el­ler and­re 2000-me­ters top­per. Fra skjær­tors­dag kjø­res det også opp ski­spor på Vald­res­flye.