Dovre er ferdig opptalt:

A 42,6 -1,1

SV 1,9 -1,9

RØDT 0,3 -0,1

SP 26,4 1,2

KRF 2,2 -0,6

V 2,1 0,6

H 12,5 3,9

FRP 9,4 -3,4

MDG 1,8 1,2

DEMN 0 0

DLF 0,1 0,1

KRISTNE 0,3 0,3

KYST 0,1 0,1

PIR 0,2 0,2

PP 0,3 -0,1

Andre 0 -0,5