I forbindelse med Storgingsvalget 2013 skal også Oslos innbyggere få si sitt i spørsmålet om hvorvidt Oslo skal søke Ol 2022.

Men tidligere denne uken ble flere studenter avvist fra stemmelokalet i Lillehammer da de ønsket å avgi sitt ja eller nei i folkeavstemmingen.

Årsaken til dette var meget uklar og tvetydig informasjon fra Oslo kommune rundt hvorvidt Osloborgere kunne få avgi sin stemme utenfor hovedstaden, sier ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen.

– Dette er svært beklagelig, sier Johnsen, og forteller at da han ble klar over dette sent fredag ettermiddag kastet han seg rundt og fikk inngått en avtale med leder i Oslos valgstyre, Faian Stang, for å finne en løsning.

Stemmene ettersendes

Innbyggere i Oslo som for tiden oppholder seg i Lillehammer vil derfor allikevel ha mulighet til å avgi sin stemme, selv om forhåndsavstemmingen nå er avsluttet.

– Møt opp på et hvilket som helst av kommunens stemmelokaler søndag 8. eller mandag 9. september, sier Johnsen.

Der får de stemmeberettigede utlevert et blankt ark hvor man enten skriver: «OL ja» eller «OL nei». Dette vil bli lagt i en lukket konvolutt og ettersendt til Oslo, og følgelig komme med i opptellingen.

Espen Granberg Johnsen beklager at noen nå vil måtte ta en ekstra tur til stemmelokalet, men håper allikevel at alle som har rett til å stemme ved folkeavstemmingen vil benytte seg av muligheten til å si sin mening:

- Lillehammer er en studentby; den største mellom Oslo og Trondheim. Det skulle bare mangle om vi ikke legger til rette så godt vi kan for at også de som oppholder seg her i byen under folkeavstemmingen skal få si sin mening om saken. Og alle stemmer teller, understreker han i en pressemelding fra Lillehammer kommune.

For ordens skyld: Lillehamringer vil fortsatt ikke kunne stemme i folkeavstemmingen om OL. Denne ordningen gjelder bare de som er folkeregistrert i Oslo.

Valglokalene i Lillehammer holder åpent følgende tider: Søndag 8. september kl. 15.00 – 19.00 og mandag 9. september kl 10.00 – 20.00.

Mer informasjon om de ulike stemmelokalene finner du på kommunens nettsider.