Lillehammer er ferdig opptalt:

A 38,4 -5,4

SV 5,2 -4,1

RØDT 1,1 0,1

SP 5,7 -0,4

KRF 3,2 0,1

V 6,6 2,4

H 23,3 8,1

FRP 10,6 -5,4

MDG 4,3 3,9

DEMN 0 0

DLF 0,1 0,1

KRISTNE 0,3 0,3

KYST 0,1 0

PIR 0,4 0,4

PP 0,8 0,1

Andre 0 -0,2

Et lite antall stemmer gjenstår i Øyer:

A 41,9 -3

SV 2,4 -3,6

RØDT 0,5 0,2

SP 19,4 2,6

KRF 3,7 -0,1

V 3,4 0,9

H 16,5 5,4

FRP 9,3 -4,6

MDG 1,9 1,8

DEMN 0 0

DLF 0,1 0,1

KRISTNE 0,3 0,3

KYST 0 0

PIR 0,4 0,4

PP 0,2 -0,1

Andre 0 -0,3