Ferdig opptalt i Lom:

A 38,1 -3,5

SV 2,8 -2,6

RØDT 0,4 0,1

SP 31,7 1,1

KRF 2,7 0,4

V 2,3 0,3

H 11,7 6,1

FRP 7,8 -3,4

MDG 1,6 1,1

DEMN 0 0

DLF 0 0

KRISTNE 0,4 0,4

KYST 0,1 0

PIR 0,1 0,1

PP 0,4 0,2

Andre 0 -0,2