Et lite antall stemmer gjenstår i Øyer:

A 42,1 -2,9

SV 2,4 -3,5

RØDT 0,5 0,2

SP 19,4 2,6

KRF 3,7 -0,1

V 3,4 0,9

H 16,5 5,3

FRP 9,2 -4,7

MDG 1,9 1,8

DEMN 0 0

DLF 0 0

KRISTNE 0,3 0,3

KYST 0 0

PIR 0,4 0,4

PP 0,3 -0,1

Andre 0 -0,3