Ringebu er ferdig opptalt:

A 40,8 -5,1

SV 2,4 -1,4

RØDT 0,4 -0,1

SP 24,9 3,7

KRF 2,9 0,4

V 3,2 0,9

H 12,8 4

FRP 10,1 -4

MDG 1,3 1,1

DEMN 0 0

DLF 0 0

KRISTNE 0,2 0,2

KYST 0 0

PIR 0,4 0,4

PP 0,6 0,1

Andre 0 0,2