Et lite antall stemmer gjenstår i Skjåk:

A 36,8 -3,2

SV 2,1 -3

RØDT 0,4 -0,5

SP 34,8 3,9

KRF 1,4 0,4

V 1,9 0,3

H 9,6 4,4

FRP 9,6 -4,2

MDG 1,6 1,4

DEMN 0 0

DLF 0 0

KRISTNE 0,4 0,4

KYST 0,2 -0,1

PIR 0,4 0,4

PP 0,7 -0,1

Andre 0 -0,2