Ferdig opptalt i Sør-Fron:

A 46,7 -2,5

SV 1,4 -1,9

RØDT 0,4 0,2

SP 23,1 1

KRF 1,6 -0,1

V 2,2 -0,2

H 11,7 5,5

FRP 10,6 -3,8

MDG 1,2 1

DEMN 0,1 0,1

DLF 0,1 0,1

KRISTNE 0,4 0,4

KYST 0,1 0,1

PIR 0,2 0,2

PP 0,2 -0,1

Andre 0 0