RINGSAKER: Arbeiderpartiet dominerer fortsatt politikken i Ringsaker kommune. Ap fikk over halvparten av stemmene, en fremgang på 0,2 prosent fra forrige valg. Det betyr at partiet fortsatt har 21 mandater i kommunestyret.

Rødgrønt samarbeid

At velgerne er fornøyd med det rådende partiet, understrekes ved at ordfører Anita Ihle Steen fikk hele 2140 personstemmer ved valget.

– Det er en veldig hyggelig tilbakemelding, og viser at folk er fornøyde med det vi gjør. Det er vi stolte av, sier Steen.

Senterpartiet har gjort et godt valg og får to nye mandater i kommunestyret, til sammen fem representanter. Sp er Ringsakers nest største parti med 12,6 prosent av stemmene.

– Ap, Sp og SV har samarbeidsavtale de siste to periodene. Onsdag skal vi ha et felles møte. At Sp har blitt større betyr at vi har et enda bredere flertall hvis samarbeidet fortsetter, sier Steen.

Mange små

Høyre går tilbake i Ringsaker. Partiet mister to mandater og har nå bare to representanter i kommunestyret. Det samme har Ringsakerlista, som mister en representant og Fremskrittspartiet, som ikke opplever noen endring. Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har et mandat hver.

Ringsaker har 26. 541 stemmeberettigede personer i kommunen. Fremmøteprosenten var på 55 prosent.

Mandatfordeling:

Arbeiderpartiet 21

Senterpartiet 5

Høyre 4

Ringsaklista 3

Fremskrittspartiet 2

Pensjonistpartiet 2

Venstre 1

Miljøpartiet De Grønne 1

Kristelig Folkeparti 1

Sosialistisk Venstreparti 1

Disse skal sitte i kommuestyret for ringsaker i perioden 2015-2019:

Venstre

Hanne Sofie Holmen

Sosialistisk Venstreparti

Kai Smeby

Miljøpartiet De Grønne

Thomas Eriksen

Fremskrittspartiet

Svetlana K. Johnsen

Hans Kristian Arnkværn

Pensjonistpartiet

Tom Chr. Synstad

Erika Ann Eriksen

Ringsakerlista

Helge Vestheim

Tone Høisveen

Anne Miklavic

Høyre:

Odd-Hermann Roel Børke

Anne Dobloug

Rune Øygarden

Kai Ove Berg

Kristelig Folkeparti

Oluf Maurud

Senterpartiet

Odd-Amund Lundberg

Kjersti Røhnebæk

Arne Ingvar Dobloug

Gunn Jorunn Sørum

Anne-Lise Mellbye

Hanne Sofie Holmen

Arbeiderpartiet

Anita Ihle Steen

Johnny Stranden

Geir Roger Borgedal

Jørn Eriksen

Kjerstin G. Lundgård

Unni Lund Haugli

Svein Rømo

Per Ivar Pedersen

Tonje Granmo

Thor Lillehovde

Anders Nybakken

Bernt Egil Torp

Trond Reinholt Sandnes

Anne Marie Pettersen

Jan Olav Tuterud

Siv Mali Høyby

Olav Brodalen

Arne Skarseth

Gunn-Åse Engen

Guri Rudi

Magne Holmestad