Arbeiderpartiet (15 representanter):

Dag Erik Pryhn

Lene Jevnheim

Jan Olav Solstad

Pål Bertil Eide

Anne Marit Lien Teigen

Annlaug Ingeleiv Øvstegård

Torgeir Sæteren

Terje Jonny Sveen

Rune Grindstuen

Jørund Båtstad

Gro Anita Lillesæter

Torstein Jordet

Bjørn Vadet

Elin Flåtten Martinussen

Rune Staum Grønn

Senterpartiet (5 representanter):

Eldri Siem

Pål Ellingsbø

Erling Lusæter

Odd Ivar Svelstad

Birgit Lovise Dyrset

Høyre (tre representanter):

Svein Tore Nymoen

Gudbrand Skjåk

Richard Høiberg

Slik blir kommunestyrene

Sjekk sammensetningen i alle kommunene

* Øyer

* Gausdal

* Ringebu

* Sør-Fron

* Dovre

* Lom

* Lillehammer

* Lesja

* Nord-Fron

* Vågå

* Sel

* Nord-Fron

* Skjåk

* Sør-Fron

 

Mijløpartiet De Grønne (1 representant):

Fredrik Høie Jordet

Sosialistisk Venstreparti (1 representant):

Truls Gjefsen