MIDTDALEN: Alle de nye kommunestyrene i midtdalen har konstituert seg og i mange roller er det nye folk.

Arbeiderpartiet har nå overtatt alle posisjoner i Nord-Fron kommune og i Ringebu, etter at valgresultatet ga et maktskifte.

Rune Støstad har startet på ordførerjobben og Anne Sletten på jobben som varaordfører i Nord-Fron. Med seg i det nye formannskapet har de også Heidi Maurstad (Ap), Terje Sørli (Ap), Olav Røssum (Sp), Øyann Brandstad (Sp) og Eivind Hage (Sp).

Kommunestyret valgte representanter til de ulike utvalgene tidligere denne uken.

Magnar Bratlien (Ap) er ny leder i planutvalget. Jan Roger Bøe Øien (H) er nestleder. Øvrige medlemmer i utvalget er Anne K. Lyslo (Ap), Sjur Sande (Ap), Jan Tore Kamp (Ap), Janne Moen (Ap), Olav Røssum (Sp), Ingrunn Bakken (Sp), Linda Myromslien (Sp).

Anne Marie Olstad (Ap) skal lede utvalg for helse-, oppvekst -, og kultur. Her er Endre Fagervold (Ap) nestleder. Astri Flåtåmo (Ap), Ove Andre Øybrekken (Ap), Hans Petter Solberg (Sp), Julie Gårderløkken (Sp) og Olav Røssum (Sp) sitter også i utvalget.

Utvalg for landbruk, utmark og miljøsaker er det Geir Grosberg (Ap) som skal lede. Marie Underdalshaugen (Ap) er nestleder.

Kontrollutvalget ledes av Morten Randen (Ap) med Mathias Kjæstad (Sp) som nestleder.

Gunnar T. Stenseng (Ap) er leder i fjellstyret for Vulufjell statsallmenning.

Sjur Sande, Kristian Ekre og Hans P. Solberg er valgt inn i fjellstyret for Fron Statsalmenning.

Ringebu

Ringebu kommunestyret har valgt representanter til de ulike posisjoner i politikken de neste fire årene.

Disse sitter i det nye formannskapet i Ringebu: ordfører Arne Fossmo (Ap), varaordfører Kristin Teigen (Ap), Brede Holdbrekken (Ap), Laila Bårdsløkken (Ap), Erik Odlo (Sp) Turi Elise Kaus (Sp) og Ole Asmund Sylte (V).

Arbeiderpartiet gjorde et svært godt valg i Ringebu og har nå sikret seg alle lederposisjonene i Ringebupolitikken. Bortsett fra ledervervet i Kontrollutvalget.

Amund Sønsteli (Ap) er valg til ny leder av utvalg for plan og teknisk. Sønsteli har vært ute av politikken i noen år, men er nå tilbake. Dette er en posisjon Sønsteli har hatt tidligere. Nestleder i utvalget er Frode Myrvang (Ap), som er ny i politikken i kommunen. De andre i utvalg for plan og teknisk er Kathrine Bølien (Ap) Anne Isdahl (Ap), Jostein Tromsnes (Sp), Gunhild W. Sylte (Sp) og Audun Amundsen (H).

Kristin Teigen (Ap) er ny leder for levekårsutvalget, med Brede Holdbrekken (Ap) som nestleder.

Bjørn Moastuen (Ap) er valgt til leder av fjellstyret i Ringebu. Per Kristian Fossmo (Ap) er nestleder.

Arne Fossmo (Ap) leder administrasjonsutvalget.

Berulf Vaagan (V) er ny leder i Kontrollutvalget med Arnhild Baukhol (Tvl) som nestleder.

Laila Bårdsløkken (Ap) er leder av utvalg for miljø-, utmark og landbruk. Her er Tom Gaustad (Ap) nestleder.

Sør-Fron

Det politiske mannskapet for de neste fire årene er på plass også i Sør-Fron.

Sør-Fron kommunestyre hadde møte tirsdag, der det nye kommunestyret ble konstituert og valg foretatt. Som i forrige periode er Ole Muriteigen (Sp) ordfører, med Erik Stenumgard fra Bygdalista som varaordfører.

Med seg i formannskapet har de Wenche Rønningen (Sp), Eli Løkken (Bygdalista), Arne Bredeveien (Ap), Jone Elisabeth Strand (Ap) og Trond Sønsteli (Ap).

Sør-Fron har ingen hovedutvalg. Arbeidet er overført til formannskapet.

Kontrollutvalget ledes av Per Gunnar Hagelien (Ap) med Anne Grete Kolobekken (Ap)  og Odd Midtlien (B.lista) som utvalgsmedlemmer.

 Hans Ulberg (Sp) blir leder for fjellstyret i Fron statsalmenning. Her bytter Fronskommunene på ledervervet annet hvert år.

 I Vulufjell fjellstyre sitter Jan P. Stebergløkken (Sp), Brit Dalseg (Sp) og Harald Gryttingslien (Ap).