Norge er en handelsnasjon og eksporten legger grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Beregninger viser at eksporten i 2020 la grunnlag for om lag 560.000 arbeidsplasser, noe som utgjør om lag 25 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv.

For innlandet er det omlag 20.000 som jobber i eksport-bedrifter eller bedrifter som er leverandører til disse, med en samlet omsetning på ca 30 millliarder kroner. 75% av eksporten fra Innlandet går til landene i EU. EØS-avtalen regulerer vår handel med EU. Dette har derfor veldig stor betydning for arbeidsplasser og velstanden i Innlandet, ja - hele Norge.

Hva mener norske velgere om EØS-avtalen?

Oppslutningen om EØS-avtalen er stor blant velgerne. Over 8 av 10 mener at norsk velferd er avhengig av handel og samarbeid med andre land. 7 av 10 mener at internasjonal handel er viktig for bedrifter og arbeidsplasser der de bor.

Blant velgerne til de forskjellige politiske partiene er også oppslutningen om dagens EØS-avtale stor;

- 4 av 10 velgere til FRP og Rødt ønsker å beholde EØS-avtalen

- 5 av 10 velgere til SP og KRF ønsker det samme

- 7 av 10 velger til SV og AP vil beholde dagens avtale

- 8 av 10 H-velgere vil også beholde avtalen

- 9 av 10 MDG’ere ønsker avtalen

- 10 av 10 av V’s velgere vil absolutt beholde EØS-avtalen

Hva mener så partiene om EØS-avtalen?

I en spørreundersøkelse blant kandidatene fra Innlandet og deres moderpartier har vi spurt om deres holdning til EØS-avtalen;

- H, V, KRF, AP og MDG vil beholde avtalen

- FRP, SV, SP og Rødt er imot EØS-avtalen

FRP, SV og SP mener at en ny avtale skal reforhandles. Erfaringene fra BEXIT viser oss at en eventuell reforhandling ikke kan skje før dagens avtale er sagt opp. Når avtalen så utløper, kan forhandlinger om ny avtale starte. Dette kan ta tid. Det hevdes at vi i mellomtiden kan lene oss på den gamle frihandelsavtalen med EF fra 1973. På den tiden bestod EF av 7 og EFTA av 9 land, hvor Storbritannia var del av EFTA. Avtalen fra 1973, som også er oppsigelig fra EU’s side, omfatter kun et begrenset utvalg av industrivarer. Fisk, landbruk og tjenester var ikke del av avtalen, ei heller forskning og utvikling eller mulighetene for å studere i disse landene, med lik tilgang på lokale helsetjenester. Norske studenter i utlandet sikrer forskning og utvikling av norske varer og tjenester, som igjen er et viktig grunnlag for vår velferd. Dette er idag en integert del av EØS-avtalen.

Hvis de partiene som er imot EØS-avtalen kommer i posisjon eller får sterk innflytelse på en regjeringsdannelse etter Stortingsvalget 13.september, vil dagens avtale kunne komme i spill. Det kan påvirke mange av de 560.00 arbeidsplassene i Norge og de 20.000 i Innlandet.

Roger Hugo Johnsen, leder, Europabevegelsen Innlandet