«Demokratiet er fantastisk, hver person har sin stemme.» Ordene kom fra partisekretær i MDG, Torkild Vederhus fra Dagsnytt-18, den 18. september i diskusjon om; «Regler for partistøtte.»

Ved Stortings-, fylkestings og kommunevalg har vi borgere av Norge med stemmerett, like rettigheter og muligheter til å velge dem som skal få vår tillit til å styre kongeriket Norge, fylket og kommunen vi bor i.

I motsetning til innbyggere i mange andre av verdens land, så har norske ungdommer fra fylte 18 år, kvinner og menn i alle aldersgrupper, like rettigheter til å velge dem som har vår tillit til å styre kommunen, fylket og landet de neste 4 år.

Her stiller kvinner og menn med millioner «på bok», ungdommer som studerer eller er i praktisk arbeide, likt med den pensjonerte industriarbeideren og den slitne småbrukerkona med minstepensjon. Det er hemmelig valg, ingen har noen krav eller rett på å få kunnskap om hvilken valgliste som ble lagt i stemmeurna.

Personlig er jeg glad og stolt over å delta og å være en liten del av et slikt demokrati. Valgresultatene for valgene i 2023, er vel blitt mottatt som vanlig;- noen er glade over resultatene, noen mellomfornøyde og noen er svært skuffa.

Er det skuffelse over valgresultatet som er grunnlaget «For mange skrævende menn», ført i pennen av kommentator i GD Kathrine Lunde, 16.sept? Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig å skape et fiendebilde av eldre menn,- både i arbeidslivet og i politisk arbeid,- som hinder for å få fram et budskap og mål alle er enige om;- Få flere kvinner med i politikken!

Vis respekt for valgresultatet, for valget som småbrukerkona med minstepensjon, industriarbeideren, millionæren, journalisten, for den tilliten som kvinner og menn av alle yrker og alder gjennom stemmeseddelen har gitt til; – den folkevalgte!

Sverre Gran, Gausdal