Regjeringen vil fjerne bommer
på sideveger, også i eksisterende vegprosjekt. Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt Statens vegvesen og Nye Veier AS om å gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommer for å se om de kan fjernes. Han har også bedt om innspill fra fylkeskommunene.

Et øyeblikk trodde sikkert noen at Frp har vunnet kampen mot bompenger innad i Regjeringen. Sannheten er noe helt annet. Det er tre uker til det som akkurat nå ser ut til å bli et katastrofevalg for Frp. Utspillet fra samferdselsministeren er først og fremst et forsøk på å skape inntrykk av at noe skjer.

Vi vet en del om hva som skjer dersom bommene rives på sideveger. Inntjeningen på bommene på E6 i midtdalen er lavere enn forutsatt, fordi mange velger nettopp sidevegene.

Skulle samferdselsministeren gjøre som han antyder, blir inntektene på E6 enda mindre. Samtidig får tettstedene langs gamlevegen mer trafikk enn de modifiserte vegene er laget for.

Faller bomselskapets inntekter på E6, er det den nye Innlandet fylkeskommune som får svi. Fylkeskommuner over hele landet har garantert for gigantiske låneopptak, i tillit til at trafikkprognoser og andre rammebetingelser skulle holde. Ryker bomselskaper over ende, drar de videregående skoler og elendige fylkesveger med seg i dragsuget.

Samferdselsministeren bør fremme noe med substans. Han kan starte med å be Erna Solberg og Regjeringen foreslå at staten skal overta det vanvittige garantiansvaret mange fylker har tatt på seg for i det hele tatt å få nye veger. Hvis ikke det ligger i bånn, er ikke snakket om bomfrie sideveger annet enn manipulerende valgflesk.

Les også: Regjeringa vil fjerne bommer på sideveger også i eksisterende vegprosjekt