28 prosent av alt vann
som hentes ut av kommunale drikkevannskilder forsvinner før det kommer ut i krana hos innbyggerne. I enkelte kommuner er drikkevannssvinnet på mer enn 50 prosent, og det beregnede investeringsbehovet på dette feltet er hinsides hva kommunepolitikere tør tenke på.

Knapt noen lokalpolitiker har gått til valg på å gjøre noe med et utdatert ledningsnett. I et land der vannforsyningen er så sikker og så god at drikkeautomater og bilvaskemaskiner henter vann fra samme kilder og felles ledningsnett, har ikke et vedlikeholdsbehov i mangemilliarders-klassen vært noen vinnersak i kampen om velgerne.

Øyer kommune oppgir at hver eneste meter med nytt ledningsnett koster 12000 kroner. Kommunen har 13 mil med ledninger ... Alt er ikke like gammelt, og heller ikke alt gammelt må skiftes ut, men vi trenger ikke mye fantasi for å begripe at kommunalt ledningsnett utgjør en formidabel utfordring for kommuner som også mangler penger til å holde oppe standarden på andre grunnleggende oppgaver.

I Lillehammer diskuteres kostbare planer om nytt vannverk. Samtidig melder Statistisk sentralbyrå (SSB) at 35,0 prosent av det kommunale drikkevannet aldri når abonnentene.

Investeringsbehovet på dette feltet er hinsides hva kommunepolitikere tør tenke på

I en rapport utgitt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann for to år siden, var behovet for investeringer i vedlikehold av vann og avløp fram mot 2040 beregnet til 236 milliarder kroner, eller 10 milliarder kroner hvert eneste år. Dette er penger kommunene selv må skaffe til veie. Det er ikke andre måter å finansiere dette på enn ved å øke de kommunale vann- og avløpsavgiftene. Det er med andre ord intet popularitetsshow som venter de folkevalgte.