Gå til sidens hovedinnhold

Vannknapphet på Skei og logikk i kommunal planlegging

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gausdal kommune skal snart behandle og vedta ny hovedplan for vann og avløp. Ifølge kommunen mangler Gausdal drikkevann, og det må skaffes vann fra en ny vannkilde. Å pumpe vann fra Lillehammer, som snart vil være mulig, ser ut til å bli for kraftkrevende og kostbart. Derfor vurderer kommunen å regulere en av Gausdals naturperler, Sjøsetervatnet eller Nisjuvatnet, slik at det kan skaffes vann til fritidsboligene på Skei og samtidig sikre reservannforsyning for bygda.

I forslaget til ny hovedplan for vann og avløp gjør Gausdal kommune følgende forutsetning: «kapasitet for framtidig ny bebyggelse på Skei». Og denne forutsetningen gjør kommunen i det den skal i gang med å revidere kommunedelplanen for Skei. Altså før kommunen har konkludert med om ytterligere områder på Skei skal omreguleres til fritidsboliger ­– eller ikke.

Dersom Gausdals folkevalgte vedtar å etablere en ny vannkilde og begynner gravingen som angitt i planen, vil kommunen pådra seg meget store økonomiske kostnader. Kommunen vil måtte ta en stor økonomisk risiko før den har konkludert om framtidig fritidsboligbygging, og uansett mange år, kanskje tiår, før utbyggingen vil finne sted.

Slik kan oppstå et uheldig økonomisk interessefellesskap mellom Gausdal kommune og utbyggere i Gausdal Nordfjell. De økonomiske kostnadene kan gjøre framtidig utbygging på Skei nødvendig. Dette fordi kommunen kan komme til å trenge inntekter fra tilknytningsavgifter og årsgebyrer fra nye fritidsboligeiere for å dekke pådratte utgifter.

Kommunens forslag til ny hovedplan for vann og avløp er med andre ord dramatisk premissgivende for det kommende planforslag for kommunedelplan Skei. Gausdal kommune bør i stedet sørge for at revisjonen av kommunedelplan Skei, med det eventuelle framtidige vannbehovet som måtte følge av denne, blir premissgivende for hovedplan vann og avløp. Dette handler om helhetlig tenkning og planlegging. Det å se sammenheng mellom store kommunale planer er viktig og riktig.

I vårt høringssvar har vi derfor, sammen med over 400 andre medlemmer av interessegruppa, bedt Gausdal kommune om å utsette politisk behandling av en ny vannkilde på Skei til kommunen har besluttet hva som skal skje med Skei i framtiden.

Gjøril Spiten Forrestad, Renate Segtnan, Anne Synnøve Østensen, Interessegruppe for bevaring av Gausdal Nordfjell