Det er dagen derpå. Feststemte valgvinnere bereder grunnen for maktovertakelse, eller vurderer mulighetene for å utvide maktgrunnlaget for å å sikre politisk stabilitet i fire år. Nederlagsrammede heltidspolitikere må i løpet av uker rydde seg ut av ordførerkontorer og forberede seg på fire år i opposisjon, samtidig som de skal tilbake til arbeidslivet. Valg er også skjebnevalg.

Kommunevalget i Innlandet preges av de samme trekkene som valget ellers i landet. Ap går kraftig tilbake, og Sp tilsvarende fram. Enkeltordførere fra Ap har vist at det er mulig å holde noen skanser, samtidig som den store Sp-bølgen ikke helt når land i kommuner hvor partiet sliter med lokale saker. Som i Dovre.

Det samlede avtrykket i Innlandet er likevel rødgrønt. Og det er mer rødgrønt enn det var i valgperioden vi går ut av. Sp går mer fram enn Ap går tilbake, både i kommune- og i fylkesvalget. Samtidig sliter samtlige regjeringspartier.

I dette ligger en tydelig beskjed til statsminister Erna Solberg. Innlandet vil ikke ha Regjeringens løsninger. Statsrådene må komme opp med alternativer til det som både vårt og andre distrikter opplever som sentraliserende grep, enten vi snakker om reformering av statlige tjenester eller om nye runder med kommunesammenslåing.

I fylkespolitkken er Ap og Sp dømt til å finne sammen. Politikken kan fort bli mer krevende enn maktfordelingen, fordi konkrete valgløfter også er kostbare valgløfter. Løftene er utformet og gitt med en borgerlig regjering som premissleverandør, og de skal innfris mens landet fortsatt styres av Erna Solberg. Det betyr at valgets vinnere egentlig ikke har penger til alt de har lovet. Slikt kan gi gnisninger i mangt et ekteskap.