Det bør, og skal ikke stikkes under stol at vi lever i vanskelige tider hva gjelder mange ting som vi mennesker ikke til fulle greier å håndtere på en fullt ut tilfredsstillende måte for hver og en, det har menneskene aldri greid. Sykdom er et slikt tema, og under gitte forhold utvikler det seg fra lokale utbrudd til epidemier , – videre til pandemier, slik vi nå opplever verden.

Det er uhyggelige bilder fra land som India i disse dager, og det er all grunn til å følge de retningslinjer vi blir påbudt fra alle som sitter inne med kunnskap, erfaring og viten også i vårt lille, trygge land, selv om de til tider kan virke både motstridende og uforståelige, det er ikke alltid lurt å være etterpåklok når det gjelder sykdom.

Det jeg nå frykter, er at de som er vaksinerte, eller fullvaksinerte tar saken i egne hender og opptrer uhøvisk overfor folk som av ulike grunner holder seg avventende til vaksiner. Dette er noe vi bør ta fatt i og slå ned på, med samme styrke som vi gjør med virusutbrudd. Vi er ikke påbudt å ta vaksinen, den enkelte blir rådet til det. Det er en viktig forskjell å forholde seg til.

Mange opptrer nå som leger, selv om de avslører seg som helt uvitende, og er vel noe vi mest av alt ikke trenger, et minstekrav bør være at de kjenner til forskjellen mellom et virus og en bakterie.

Et uvaksinert menneske som blir uthengt som en samfunnsfiende står nå i fare for å få psykiske belastninger som på sikt kan resultere i sykdom, eller komme i akutte tanker om at det kan være like greit å ta sitt eget liv, og bør få bredere plass i media.

Vi må alle huske på at å bli smittet av influensa, covid eller andre virus i ulik grad ikke er ensbetydende med døden, men at vi derimot kan bli styrket av en dråpe smitte og bli immune, til viruset finner det for godt å mutere, og det er vi nå smertelig klar over skjer oftere enn ønskelig.

Våre årlige influensautbrudd tar fortsatt mange liv, men det er positivt å høre fra pålitelig legehold at i inneværende år har influensasmitte og sykdom berørt oss lite, og det er vel en allmenn oppfatning at det kan stå i relasjon til våre påbud om avstand, vask av hender ... osv.

Dette var et eldgammelt råd gitt Israels folk, med påbud fra Israels Gud. Det er da også disse enkle råd vår tids høyt utdannede leger praktiserer, og det bør vi alle sammen ta innover oss, og forholde oss til, fullvaksinert eller ikke-vaksinert.

Så får vi håpe at vi også vet å besinne oss, opptre som om vi alle potensielt kan få, – og også overføre smitte ... til de mennesker vi møter, selv som fullvaksinert.

Mange har det svært vanskelig i disse tider, så å legge sten til en allerede tung byrde bør vi holde oss for gode til, vi som er så heldige å bor i grisgrendte strøk, med masser av frisk luft, friskt vann ... og ren mat. Alt dette styrker vårt Gude-gitte immunforsvar, og vitner om en Skapelse med stor viten i de farer som ventet mennesket ned gjennom tidene.

Han satte også opp grenser mellom folke-slag, et forunderlig påbud kan en tørre påstå, men kanskje høyt relevant i våre dager. Den største frihet fikk vi også, til å gjøre godt eller ondt mot vår neste, i ord eller gjerning. Med vår egen, frie vilje.

Anne Kristine Engen, Dovre