At menneskene fant olja som Vårherre nær hadde klart å gjemme bort, ble vår tids største katastrofe. Vår synd var at vi tok den i bruk uten begrensninger. Vi forsto ikke hva det ville føre til og så bare alle fordelene. Våre barnebarn vil dømme oss for det. De som lever og bestemmer i samfunnet i dag, har et stort ansvar for ikke å gjøre lignende tabber igjen. En ny katastrofe er oppfinnelsen av Internett. Nå er det dagens generasjon som må ta ansvar og ikke å gjøre lignende tabber som vi gamlingene.

Det er så lett å se alle fordelene med Internett, men det er ikke mange som er klar over hva det vil koste på sikt. Vi blir fortalt at databruken foregår oppe i skyene, men virkeligheten er at den legger stadig beslag på større og større arealer på bakken i datasentraler som i tillegg krever enorme mengder av elektrisk kraft. Teknomaktene, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple med flere, er ute for å tjene enorme beløp og vil dominere livene våre med kunstig intelligens.

I Dag Hareides nylig utkomne bok Mennesket og teknomaktene belyser han disse problemstillingene. Der får vi også innblikk i «Hjerne-Data-Kobling» der datateknikken etter hvert kan komme til å gi muligheter for at vi kan styre programmene med tankene uten å taste. Menneskekroppen kan etter hvert bli så integrert med teknikk at vi mister selvstendigheten. Teknomaktene overtar styringen av livene våre.

En oppfordring til unge og gamle i dag må bli å kjempe mot en slik utvikling, bruke Internett i skyene minst mulig og basere seg på egen diskplass. Datatilsynet skal prøve å beskytte oss, men det hjelper lite når hackere og menneskelig svikt fører til at opplysninger om oss kommer på avveie og blir misbrukt.

Torstein Hervland, Furnes