Definisjonen på overskrifta er mangfoldig. For oss i jordbruket er det som regel lamminga og jordbruksforhandlingene som oppnår denne karakteristikken. Mye av andre viktige eventyr som hører våren til omtales lite, og tas muligens som en selvfølge.

At grunnlaget for årets matproduksjon gjennom våronn og såing av frø som skal sikre neste års matforråd i størst mulig grad, er tilsynelatende mindre interessant. Dette eventyret er, sammen med alle fødsler i fjøs og stall, viktige hendelser i travle vårdøgn.

I år har likevel eventyret jordbruksforhandlinger, blitt viet stor og riktig oppmerksomhet. Det er startet forhandlinger på et tilbud fra Staten som i utgangspunktet er tilforlatelig høyt. Det som likevel er usikkert og vil påvirke vårens mange vakre eventyr i tida framover, er om regjeringa vil gi oss samme inntektsmulighet som vi finner i samfunnet rundt oss.

Det handler om å tette forskjellene mellom inntektene fra et årsverk i matproduksjonen og et årsverk i samfunnet ellers. Her registrerer vi at staten svarer dårlig på jordbrukets krav. At statens tilbud svarer jordbruket på kravet om dekning av den ekstreme kostnadsveksten, er bra. Likevel. Skal årets jordbruksavtale sikre en framtidig matproduksjon på norske ressurser, og samtidig øke sjølforsyninga til 50 %, så er det helt avgjørende at tetting av det inntektsmessige etterslepet i jordbruket får en god start i dette jordbruksoppgjøret.

Vi må ha inntekter og betaling for jobben. Vi registrerer stor støtte for dette synet både i befolkningen og hos svært mange politikere. De neste dagene vil gi oss svar på om jordbruksforhandlingene fortsatt skal bli i kategorien vårens vakreste eventyr. La oss håpe. Risikoen for at det i framtida kan bli omtalt som bondebegravelse er dessverre til stede.

Astrid Olstad, leder Øyer/ Tretten Bonde og Småbrukarlag