Meteorologene har sendt ut farevarsel om økt skogbrannfare nå som snøen er i ferd med å smelte på Østlandet.

Når snøen forsvinner blir det raskt knusktørt, og yr.no melder at det er sendt ut moderat farevarsel for skogbrannfare.

Videre i varselet står det at meteorologene ikke ser noe regn i langtidsprognosene, så faren vil ikke minske med det første.

Fakta om skogbrann

* I snitt oppstår det 1100 skogbranner i året i Norge

* To prosent av skogbranner rammer over 100 dekar (100.000 kvadratmeter)

* Er mest aktuelt i vår- og sommersesongen, spesielt i tørre perioder

* Vinden er ekstremt avgjørende for om skogbrann sprer seg

* Ni av ti skogbranner er forårsaket av mennesker

Kilde: Kriseinfo.no