Klokken 13 tirsdag meldes det på Varsom.no at flomtoppen ventes å nås i de fleste elver og innsjøer i løpet av de nærmeste dagene uten alvorlige flomskader, både i nord og sør. Med forbehold om at det blir ikke store endringer i værprognosene.

Flere elver i Finnmark, samt Trysilelva, Krøderen og Sperillen ventes å kulminere på lavt oransje nivå.

I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Pinsen er førstkommende helg.

Snøsmelting og regn

Som følge av varmt vær og snøsmelting er det altså nå fare for flom flere steder i landet. Det har ført til at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut en rekke farevarsler.

Vakthavende hydrolog Anne Fleig i NVE sier til NTB at snøsmeltingen er en stor pådriver for flomfare. Natt til tirsdag og tirsdag har det også vært regn, og Fleig understreker at faren er størst mens det regner.

Når det gjelder hvilke tiltak man kan gjøre i områder med flomfare sier Fleig at det ligger en del gode råd på varsom.no.

– Det viktigste er å holde seg unna elver og bekker med veldig høy vannstand. I tillegg er det viktig å flytte og sikre viktige gjenstander, samt sikre fri drenering av vann, utdyper hun.

NVE har også sendt ut en rekke farevarsler på gult nivå. Fleig sier at noen varsler er mer usikre enn andre, og at det derfor er viktig å følge med på oppdatert informasjon.

Les også

Stor oversikt – sjekk vannstanden her

Flområd: Flytt campingvogna og sjekk kjelleren nå

NTB: Forsikringsbransjen er tjent med at folk passer på verdiene sine når vårflommen kommer. Følg med på varsler, og flytt det som reddes kan, lyder rådene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at vårflommen er godt i gang i store deler av Nord- og Sør-Norge. Flomvarselet for Altaelva, Trysilelva og Krøderen er justert opp til oransje nivå.

Det betyr at elver og bekker går over sine bredder – og kanskje renner ned i kjellere eller skyller med seg store og små gjenstander utendørs. Bor du utsatt til, er det mye du kan gjøre for å unngå skader.

– Sørg for å løfte verdifulle gjenstander i kjeller, bod og garasje opp fra gulvet. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger, råder Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Har du bil eller bobil som står utsatt til, bør du flytte den til et tørt og trygt sted først som sist. Står campingvogna på en campingplass ved en flomutsatt elv, bør du ta kontakt med campingplassen.

– Sjekk hvilke planer som finnes for å flytte campingvogner til trygge steder. Det kan også hende du må dra til plassen for å flytte den selv, sier Sigmund Clementz i If.

Har skaden allerede skjedd og huset er oversvømt, er det viktigste å skru av strømmen. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger eller berøringsfare (overledning).

Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke brukes før utstyret er kontrollert av elektriker.