I dag er det en flom av varslere over det ganske land, og nå er det svært mange som benytter seg av den ordningen, og gjennom den er det svært mye som kommer opp og fram i dagens lys, som ellers ville blitt skjult.

Det er tross alt viktig at folk i dagens samfunn, våger å frem-kommer med sine varsler, for ellers ville de mange sekuelle overgrep og mishandling som skjer i det skjulte ikke blitt oppdaget.Vi ser gjennom det, at myndighetene tar dette med det største alvor. Politiet og rettsvesenet gjør en meget jobb med disse sakene!

Jeg våger den påstanden at jeg var den første varsleren her i landet som våget å fortelle om seksuelle overgrep og mishandling i skolehjem eller spesialskolene som det heter på 1950-1993-tallet. Jeg var sammen med forfatteren og journalisten Arne Skouen i Det Norske Studentersamfunnet i Oslo, 7. februar 1967.

Det jeg fortalte om, var de mange overgrep og mishandlinger som forekom i spesialskolene. jeg var den første eleven i landet som åpent fremkom med slike informasjoner. Jeg synes det er flott at både menn (gutter) og kvinner (jenter) bryter tausheten om de overgrep de har vært utsatt for!

Ola Ødegaard, Dokka