Sykehus i Innlandet har gjennom de siste 20 årene blitt debattert, utreda, vedtatt i styret i sykehuset Innlandet og nå endelig bekreftet av helseminister Høie. Så kommer Senterpartiets leder og statsministerkandidat Vedum og sier at han vil gjøre om vedtaket om han kommer til makta.

Hvilken lederskikkelse er det som så til de grader tråkker på de lange og mange prosessene som har blitt kjørt i sykehussaken? Elverum og Hamar skal opp og fram i Trygve Slagsvold Vedums sykehusutvikling. Stangesokningen, som er imot Innlandet fylke, er også imot det Innlandet fylket har samlet seg om i sykehussaken og vil ha omkamp og hisser til nye lange prosesser rundt sykehusutviklingen i Innlandet.

De to valgkretsene i Innlandet settes opp mot hverandre og det skapes splid både i Senterpartiet og usikkerhet hos mange andre. Lederen i GD beskriver situasjonen godt: "Vedum overkjører de folkevalgte på regionalt nivå". Og hvilken leder står støtt og er pålitelig på den måten?

Nå er det på tide å begrave stridsøksen, gå videre fra alt som har vært, og få en moderne helsetjeneste også i innlandet. Innlandets innbyggere har et helsetilbud som får stadig lavere score på nasjonal rangering, nå er det vår tur til å få bedre helsetjenester til flere.

Ane Tosterud Holte og Merethe Kjellberg, leder Lillehammer Ap og gruppeleder Ap, Lillehammer