Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått MS og får ros for sin åpenhet om en alvorlig nevrologisk sykdom.

Jeg er glad for at han fokuserer på hjernehelse. Det er det åpenbart behov for. Likevel er det mildt sagt provoserende at Vedum skryter uhemmet av behandlingen og oppfølgingen han har fått i helsevesenet. Dette skjer samtidig med at denne regjeringen, med finansministeren i spissen, kniper igjen støtten til Hjernerådet og setter helseforetakene i en økonomisk umulig situasjon. Dét borger ikke for satsing på hjernehelse.

Jeg har vært PLS-syk i 13 år i disse dager. PLS (primær lateral sklerose) er en alvorlig degenerativ nevrologisk sykdom. I motsetning til Vedum, er jeg ikke like imponert over helsevesenet, verken primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. I stedet har jeg sett meg nødt til å bruke et sekssifret beløp på stamcellebehandling i utlandet i et håp om å berge liv og helse. For øvrig den samme behandlingen som helsevesenet nekter bl.a. MS-pasienter som ikke har like god effekt av behandlingen som Vedum har erfart – vel å merke etter to forsøk.

Sykehuset Innlandet har i mitt tilfelle kastet kortene og overlatt alt ansvar til kommunen – som selvfølgelig ikke har verken kompetanse, materiell kapasitet eller ressurser til å følge opp en så sjelden og alvorlig kronisk sykdom. De siste fire-fem årene har jeg heller ikke fått oppfølging av habilitering/rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Jeg er «ferdigbehandlet» og har ikke sett en nevrolog det siste året. Jeg seiler nå min egen sjø.

Derfor er det for meg ganske uforståelig at Sp-leder Vedum velger å bruke et glansbilde av sine erfaringer med helsevesenet som bakteppe om hvor fortreffelig denne regjeringen leverer i sin tale til landsmøtet. Vel vitende om at helsevesenet råtner på rot. Samhold og trygghet er slett ikke det mange MS-pasienter og andre med nevrologiske sykdommer erfarer. Til det er variasjonene i behandlingen altfor store. Noen blir tilbudt svært kostbare medisiner, de fleste ikke. Og jeg antyder IKKE at Vedum tilhører den første gruppen.

Finansminister Vedum og regjeringen må svare for dette i statsbudsjett for 2024 dersom de skal stå til troende i arbeidet for å forhindre et todelt helsevesen. I dag tolker jeg Vedums skjønnmaling som et løfte. Står han inne for løftet denne gangen?

Kjell Magne Enget, Lillehammer