Disse vegene kan skape trafikk-forsinkelser i din kommune – se oversikten

Artikkelen er over 2 år gammel

Et titall veger i GDs distrikt utbedres. Se oversikten.

DEL

Dovre:

E6 ved Toftemo er innsnevret, og hastigheten er satt ned til 50 km/t på grunn av dekkelegging. Arbeidet er ventet å være til 2.juli.

Gausdal:

fylkesvei 254 mellom Tretten og Segalstad bru er det stedvis lysregulering fram til 19. juli på grunn av vedlikeholdsarbeid.

På samme vei er det innsnevring og nedsatt hastighet ved Fjerdom skule på grunn av vegarbeid.

På fylkesvei 255 mellom Forset og Kråkvollen er det lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til 16.september.

Arlien bru, over Gausa er stengt for kjøretøy med aksellast over seks tonn.

Lom:

Riksveg 15 på strekningen Lom-Otta fra Fossbergom til Randen har stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet på grunn av asfaltarbeid mandag-torsdag fra klokka 19.00-06.00. Arbeidet starter 2.juli og varer til 6.juli.

Fylkesvei 55 - Sognefjellsvegen mellom nummer 100 og 2645 har manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i perioden 07.00-21.00 hver dag.

Fylkesvei 467 mellom Solsidevegen 89 og 579 er det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid hver dag mellom 07.00-21.00. Arbeidet pågår fram til 30. november.

Lillehammer:

Fylkesvei 213 Bankplassen har manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

fylkesvei 255 ved Storhovekrysset er det innsnevret veg, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.

Brunlaug bru på Fåberg er stengt fram til midten av oktober på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fylkesvei 440 mellom Vingrom og Biristrand er det redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Nord-Fron:

I Kvam, på gamle E6, er det både manuell dirigering og lysregulert på grunn av dekkelegging.

Ringebu:

E6 mellom Ringebu og Frya er det stedvis nedsatt hastighet og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Arbeidet er ventet å være fram til 15. oktober.

Mellom Dalberg og Ringebu er det også nedsatt hastighet og lysreguleringa på grunn av vegarbeid. Arbeidet er ventet å være frem til midten av august.

Sør-Fron:

På gamle E6, fylkesvei 312, mellom Hundorp og Frya er det innsnevret veg og lysregulering på grunn av vegarbeid fram til 4.august.

Fylkesvei 401 mellom Harpefoss og Wadahl høgfjellshotell har lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til 1. september.

Vågå:

riksveg 15 Lalm er det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid alle dager fra 06.00 til 01.59. Arbeidet varer til 31.august.

fylkesvei 51 ved Vinsteråren bom på Valdresflye er det lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til 14.juli.

Informasjonen er hentet på Statens vegvesen sine hjemmesider.

Artikkeltags