Store sesongvariasjoner i trafikken forsvarer firefelts veg i Gudbrandsdalen, i følge innlegg fra Frp-politikerne S. Listhaug, T. A. Johnsen og T. Gihlemoen, publisert 20. januar. Dette må gjelde hvis biltrafikken til Trøndelag skal gå gjennom Gudbrandsdalen, over Dovrefjell og gjennom Drivdalen, heller enn gjennom Østerdalen og Kvikne, og hvis også turisttrafikken til Ottadalen og Jotunheimen skal gå på E6, heller enn lengre vest.

Underegnede har erfart at mange turister velger Fv. 51 mellom E16 i Valdres og Rv. 15 i Ottadalen, selv om den vegen er dårlig i begge ender, og har høyfjellstrekning som er stengt vinterstid. Tettstedet Fagernes i Valdres er «flaskehals» for trafikken på både E 16 og Fv. 51; men det planlegges nå omlegging av E16 og flytting av krysset med Fv. 51 der.

Den andre dårlige enden av Fv. 51 er den bratte parsellen ned til Rv. 15 ved Vågå-vatnet: Der bør det bli ny parsell vestover i til dels bratt terreng, og ned til Rv. 15 like øst for Byreberg-tunnelen. Dels fordi parsellen ned til Randen er i bratteste laget, særlig vinterstid. Dels for å spare noen km, for trafikantene som bruker Fv. 51 til eller fra Lom.

Undertegnede kjørte den lange «Jotunheimvegen» fra Skåbu til Bygdin, da den hadde grov grus som dekke. Det var en tvilsom fornøyelse. Skåbu trenger en bedre veg til Jotunheimen, for å få turisttrafikk: Den bør bygges gjennom Griningsdalen, til Fv. 51 like nord for Sjodalsvatna.

Det er utidig å kreve 4 kjørefelt på E6 fra vestsiden av Mjøsa til Otta, når del av den strekningen er modernisert for få år siden, og fungerer bra med 2 kjørefelt samt et antall parseller med forbikjøringsfelt: Fagøkonomer har for lengst funnet ut at det er ulønnsomt å dimensjonere hovedveger med store variasjoner av trafikken for trafikktoppene: Hvis det blir for stor trafikk på E6, så vil flere velge å kjøre gjennom Østerdalen eller gjennom Valdres, eller utenom rushtid!

Les også

Stopp sløsingen - bygg Norge

På lengre sikt kan E6-strekningen fra Vingrom (sør for Lillehammer) til Otta avlastes, med å etablere «alternativ» veg for turister; gjennom Saksumdalen, vestre del av Gausdal og Espedalen til Skåbu. Videre i retning Ottadalen kan det da bli ny veg gjennom Griningsdalen, bedre veg gjennom Murudalen til Lemonsjøen nordøst for Randsverk, eller begge deler!

Les også

Ulykkene deler dalen i to

«Alt med måte», sa den greske filosofen Sokrates for veldig lenge siden. Det går an «å spare seg til fant»; men det går også an å bygge seg til fant, med å bygge så dyre veger at mange av virksomhetene vi lever av blir ulønnsomme, når råflotte veger skal betales!

Jo Heringstad, Ås

Les også

Kjepphester er dårlige til å dra, og de står i vegen for ny E6