Så opplever vi igjen at denne begredelige vegen, som heter Øverbygdsvegen, er nesten uframkommelig. Dype hull og store telehiv på lange strekninger, er det som møter trafikanter som bruker vegen daglig. Det er en sann prøvelse for både biler og gående. Det er på tide at de ansvarlige, enten det er fylkeskommunen eller kommunen her, tar tak i dette og utbedrer vegen.

På strekningen fra Bergekrysset og til Reistad er det i dag så hullete og dype grøfter at det er ikke til å tro. Det har med ujevne mellomrom vært gjort forsøk på utbedring som har vart i 3–4 dager før det har vært like galt, om ikke verre, etterpå. Etter skraping flere ganger er nå dekket på vegen helt borte lange strekninger, og vi kjører på den grove underlagsmassen.

Nede i Bergekrysset er det fylt på grov pukk og litt jord, med det resultat at vi kjører på nærmest en anleggsveg. Før påske var det en lastebil her med noe kubikk sand/jord som ble lagt i de verste hullene.

Det er vel på tide at fylkeskommunen tar ansvar for denne vegen, og starter utbedring omgående. At vi i år 2021 skal ha veger av en slik standard, er for meg helt ubegripelig. Tror ikke det er penger det skorter på. Jeg oppfordrer fylkesordføreren å ta med noen fra sin stab på en kjøretur fra Bergekrysset og til Svingvoll, snu der og kjør om Treahøgda tilbake igjen. Kanskje de ved selvsyn vil se at vegstandarden er en skam å tilby våre innbyggere.

Noen av grunneierne langs vegen har for mange år siden avgitt grunn til utbedring, er det blitt meg fortalt. Så har det hele stoppet opp, og vi er der vi er i dag.

Thor G. Strøm, Gausdal