Vegvesenets beredskap fungerte – denne gangen også

Vegvesenets beredskap fungerte etter hensikten, skriver avdelingsdirektør Catom Løkken.

Vegvesenets beredskap fungerte etter hensikten, skriver avdelingsdirektør Catom Løkken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg  

Statens vegvesen har blitt kritisert for hvordan vi har håndtert rasfaren ved E6 i Ringebu. Vi forstår at folk følger med på hva Vegvesenet gjør, og at mange blir sterkt berørt når en veg som E6 må stenges i flere døgn på grunn av rasfare.

Den 22. mars ble Statens vegvesen kontaktet av firmaet E. Rolstad AS, som hadde foretatt en sprenging i massetaket sitt ved E6 i Elstadkleiva, som førte til at ei stor steinblokk løsnet. I tillegg var både vegbanen og rekkverket skadet av sprengstein. Vegvesenets geolog vurdere sikkerheten på stedet og konkluderte med at den løse steinblokka måtte boltes fast innen kort tid.

Da dette arbeidet skulle begynne mandag 1. april, hadde situasjonen forverret seg. Det ble klart at steinblokka måtte sprenges vekk, og at E6 måtte stenges. Å stenge en viktig samferdselsåre som E6 har store konsekvenser, spesielt når det ikke finnes gode, lokale omkjøringsveger på stedet. Samme ettermiddag satte Statens vegvesen derfor krisestab på regionvegkontoret på Lillehammer for å koordinere arbeidet og planlegge tiltak overfor publikum og trafikanter, i samarbeid med Vegtrafikksentralen i Oslo.

Arbeidet med å sprenge, renske fjellsida og kjøre bort masse pågikk i tre dager før vegen kunne åpnes igjen med trafikk i ett kjørefelt. Til sammen ble det kjørt bort over 200 lastebillass med stein. Fortsatt pågår det arbeid med å rydde opp etter sprenginga i massetaket til E. Rolstad AS.

Vegvesenets mål er alltid at trafikantene skal ferdes trygt på vegene, og at folk og varer kommer fram til rett tid. Til å stå for den daglige driften av vegnettet, har Statens vegvesen knyttet til seg entreprenørfirmaer gjennom driftskontrakter, som lyses ut med en varighet på ca. fem år. I kontraktsområdet Sør-Gudbrandsdal er det Mesta AS som drifter riks- og fylkesvegene.

Driftsentreprenørene har ansvaret for å stille med nødvendig utstyr på kort varsel når det oppstår situasjoner som kan føre til trafikkfare eller problemer med framkommeligheten. Om nødvendig må driftsentreprenørene skaffe kompetanse de ikke har lokalt, til mer spesielle oppgaver. Når det gjaldt arbeidet i Elstadkleiva, fikk Mesta sin egen fjellsikringsavdeling, i tillegg til eksterne eksperter, til å hjelpe seg.

Å gjennomføre offentlige anskaffelser tar tid. I en situasjon der flom, ras eller andre akutte hendelser skjer på vegnettet, er det ikke tid til å lyse ut arbeidet med å håndtere dette gjennom en egen kontrakt. Det er derfor driftskontrakter i regi av Statens er utformet som de er, og vi har sett at de fungerer godt i beredskapssituasjoner. Ikke minst så vi det under flommen i Ottadalen i oktober i fjor.

Også da E6 i Ringebu ble stengt på grunn av rasfare, fungerte beredskapsapparatet til Statens vegvesen etter hensikten. Våre egne ansatte er godt trent til å håndtere slike situasjoner, og vi hadde en kompetent og operativ driftsentreprenør, som raskt gjorde nødvendige tiltak.

Vi jobber nå med å gjøre det som skal til for å åpne E6 for normal trafikk så fort som mulig. For øvrig vil Statens vegvesen fortsatt arbeide med å utvikle og forbedre de beredskapsrutinene vi har, både i driftskontrakter og i interne systemer.

Les også: Ny E6 haster

Les også: Mange har betalt dyrt for fjellsprekken på Fåvang

Les også: – Ansatte har jobbet nesten hele døgnet og gjort alt de makter – da er det spesielt å få kritikk blant annet fra en stortingspolitiker som ikke vet hva han snakker om

Les også: Krisestaben i Vegvesenet: – Det er enklere å få folk til å jobbe ekstra enn å be dem gå hjem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags