Veiene skal ikke være en arena for fart og spenning

Av
DEL

leserinnlegg

Det motoriserte kjøretøy i form av MC eller bil har i løpet av dette århundret fullstendig erobret vårt samfunn og verden for øvrig. Bilen har etter hvert fått en såpass sentral posisjon at det er nærmest utenkelig å vurdere noe alternativ. Forventningene til bilen var meget store ved at man så for seg økt samkvem og mer effektiv transport av så vel personer som gods. Og med denne overgangen fra hest og kjerre til dette motoriserte kjøretøy, er det for alvor at «tidsfaktoren» i større grad blir gjort til gjenstand for folks oppmerksomhet

Men bil og MC i moderne utgaver er ikke bare et middel til effektiv transport av personer og gods, de er også i seg selv noe mange har funnet interesse i av andre grunner. Både i yrkes- og hobbysammenheng har de fått en veldig sentral posisjon så vel i samfunnsmaskineriet som for den enkelte eier/bilfører. Og i dag ser vi hvordan det har vokst fram interessegrupper tilknyttet motorisert atferd i vårt samfunn. Kjøreglede, interessen for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte design etc., er noe alle snakker om, forstår seg på, og har klare meninger om. Således er det klart at motorkjøretøyets posisjon og nytteverdi er udiskutabelt, men motorisert atferd har også en skyggeside- og det er alle ulykkene.

Opplæring til førerkort skal være et vesentlig bidrag til at samfunnet får bilførere med et garantert minimum av kjøredyktighet. Hver eneste fører må ha en opplæring som leder til et dyktighetsnivå som den enkelte og samfunnet kan være tjent med. Videre gjelder det å få aksept på en kjørestil som i sterkere grad fokuserer på det sikre framfor det effektive og dristige. Motorisert atferd er ikke bare kjøretekniske ferdigheter, men like mye en sosial ferdighet. Å omgås andre i trafikken er ikke bare et spørsmål om å følge regelverket. Vi må forholde oss til hverandre i en samhandlingsprosess der feilhandlinger kan medføre invalidisering og død for en selv og andre.

Kjøreprosesse beskriver på en detaljert måte hvordan en fører sanser, oppfatter, beslutter og handler i trafikken. En gjennomgang av denne for å repetere og se hvordan de griper inn i hverandre og danner en prosess som beskriver og forklarer menneskets adferd og kjørekvalitet vil være nyttig for alle.

Det er bra at førerrettigheten blir inndratt av politiet når noen bryter vegtrafikklovens bestemmelser på det groveste. Veinettet vårt skal ikke være en arena for fart og spenning.

Vi kan forsikre de materielle verdier, men ikke de sosiale. Det er her hver enkelt av oss har et ansvar å verne om.

Per Erik Rynning, Lillehammer, pensjonert lensmann og kjøreinstruktør i politiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags