Gå til sidens hovedinnhold

Vekstkraft, næringsarealer og sysselsetting

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Anders Brabrandt hadde er innlegg i GD 18.1 der han vektla økning i sysselsettingen i perioden 2009-2019 for Lillehammer kommune og sammenlignet oss med Hamar og Gjøvik.

Brabrandts gjengivelse av statistikk kom vel litt skeivt ut av hoppkanten?

Jeg gjengir :

"Siste tiårsperiode fra 2009–2019 har det blitt 1179 flere sysselsatte med arbeidssted Lillehammer. Dette er et godt mål på antall arbeidsplasser i vår kommune. I 2009 var det 15610 arbeidsplasser i vår kommune, mot 16789 ti år seinere. Det er en vekst på 7,5 %"

Her skal jeg få lov å komme med vesentlig informasjon som Brabrandt unnlot å opplyse.

Sysselsettingsøkningen består av 857 stillinger i kommune 3405 Lillehammer og 30 nye arbeidstagere i det private næringsliv. Økning i stat- og fylke utgjør 289 stillinger i vår kommune.
Dette betyr at økningen for ansatte i kommunen for denne perioden er på 28,61 %-poeng og tilsvarende står det private næringslivet kun for 0,31 %-poeng i samme perioden. (Kilde: www.kommuneprofilen.no)

Det betyr i praksis at den vesentligste sysselsettings-økningen har skjedd i regi av Lillehammer kommune.
Og hvor hentes disse pengene fra?

Fra et kommunalt driftsbudsjett som nå er på totalt ca. 1560 millioner per år som dekkes opp av skatteinntekter på formuer, lønnsinntekter og 130 millioner i eiendomsskatt, pluss statlige overføringer.

Ellers sier statistikken at per 2019 er offentlig sysselsetting i Lillehammer kommune på 42,34 % og privat 57,66. For landet som helhet er tallene hhv. 31,64 % og 68,36 %. Og jeg presiserer her at offentlige arbeidsplasser ikke påstås å ha mindre verdiskapning enn private, slik et par avisinnlegg gir inntrykk av under næringsdebatten i GD.
Det bør likevel være et mål å fremstille statistikk og tall på en riktig, god og opplysende måte for GD’s lesere.
Jeg håper derfor at folkevalgte Anders Brabrandt er enig med undertegnede i at sysselsetting i næringslivet er den "beste medisinen" for den kommunale økonomien?

Ola E. Skrautvol, Kommunestyrerep. (Sp), Lillehammer