Gå til sidens hovedinnhold

Velferd til hvilken pris?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi nordmenn nyter godt av velferdsstaten, og har et oljefond som skal finansiere og opprettholde denne velstanden for kommende generasjoner. Dette fondet er i skrivende stund på hele 11 000 milliarder kroner. Veksten til Oljefondet er knyttet til direkte investering i utenlandske selskaper, og i dag er oljefondet investert i over 9000 ulike selskaper. Oljefondet eies av den norske stat, og er tilegnet deg og meg. Er det ikke også da vår oppgave som eiere å vite hva vi investerer i?

For å ivareta de etiske retningslinjene rundt Oljefondets investeringer, ble etikkrådet opprettet i 2004 som et selvstendig organ, med mulighet til å påvirke hvorvidt det er forsvarlig å foreta investeringer. Etter dagens praksis så skjer denne kontrollen etter en investering allerede har blitt utført. Norge har over lang tid investert i land som Kina, Russland og Gulfstatene, deriblant Qatar som har blitt kraftig kritisert for menneskerettighetsbrudd.

Amnesty ønsker å få på plass en forhåndsfiltrering, som tillater Norges Bank å gjennomføre kontroll før en eventuell investering finner sted. Et lovforslag om forhånds filtrering har blitt brakt opp til regjeringen av både Stortinget og Finansdepartementet, men uten foreløpig gjennomslag fra regjeringen. Dermed har vi som forbrukere, og eiere av Oljefondet en mulighet og et ansvar for å demonstrere viktigheten av et oppdatert og utarbeidet etisk rammeverk. I tillegg har vi en plikt til å holde de folkevalgte ansvarlige når deres politikk ikke reflekterer våre verdier.

Vi mener også at det er verdt å understreke at den posisjonen Norge innehar internasjonalt som fredsnasjon, fordrer et ansvar for vår egen politikk nasjonalt. Er det forenlig at Norges Oljefond i verste konsekvens indirekte bidrar til menneskerettighetsbrudd, samtidig som vi fremmer verdier som menneskeverd og rettferdighet?

Oljefondet sikrer nordmenns velferd i flere generasjoner fremover, men til hvilken pris? Kan det forsvares at vår velferd går på bekostning av andres rettigheter? Vi i Amnesty mener at det er helt nødvendig at Stortinget innfører en forhåndsfiltrering, for å unngå investeringer i land som begår menneskerettighetsbrudd.

Sammen kan vi kjempe for et etisk Oljefond, med en oppfordring om å foreta en #sjekkførst!

Debora Kamitanji, Mats Tofthagen, Maria Ishoel og Elisabeth Korbu Nilsen, Amnesty Studentlag Lillehammer