Velferdsteknologi erstatter årsverk

Av
DEL

Leserinnlegg
"Skeptiske til ny velferdsteknologi ved Lillehammer Helsehus. Erstatter fire årsverk", skriver GD onsdag 27. november 2019.

Jeg er fullstendig enig i alt GD skriver, tolker det slik at velferdsteknologi kan være et effektiviseringstiltak, og et godt hjelpemiddel i en travel hverdag for alle ansatte. Men Bernt Tennstrand, kommunalsjef for helse- og velferd, begynner i gal ende. Skal alle ansatte spille på lag med arbeidsgiver kommunen, og starte opp med ny velferdsteknologi må en legge en god plan og inkludere alle ansatte.

Implementering av nytt digitalt pasientvarslingssystem krever at alle må få god opplæring. Sertifisering av alle ansatte, med kursing, gode prosedyrer slik at ansatte blir trygge i å bruke digitale verktøy. En leder kan ikke kreve noe før ansatte har fått opplæringen de trenger. Trygghet og tillit til ansatte vil forplante seg til pasientene og pårørende. Det handler om ressursstyring og samarbeide.

Kommunalsjef Tennstrand og kommunedirektør Tord Buer Olsen starter med å presentere planlagte budsjettkutt, 1,5 millioner kroner, som skulle vært spart inn i fjor. Som ikke det er nok, 1,1 millioner i kutt som følge av velferdsteknologi. Knips, så er 4 årsverk borte.

Forstå det de som kan, det gjør ikke-pasientene, pårørende og alle ansatte. Fornuften sier meg at kommunen må vente med planlagte kutt til implementeringen av velferdsteknologi er innarbeidet og alle kvalitetskrav sitter godt. Nedbemanning, kutt av stillinger, er en villet handling ut ifra det jeg kan lese av innlegget. Før valget lovet posisjonen flere hele stillinger med kvalifiserte sykepleiere og helsearbeidere.

Jeg har virkelig solidaritet med ansatte. Når det «koker» rundt ansatte, med et høyt sykefravær må en ikke glemme at det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at pasientene og ansatte trives og har tillit til arbeidsgiver Lillehammer kommune. Forskning vil jeg tro viser at det kan skyldes selve arbeidet med stadige innstramninger som går på helsa løs for ansatte.

Målet er vel trivsel, trygghet og tillit til alle som bor og jobber på helsehuset. En hverdag på helsehuset må være å skape en hverdag der brukermedvirkning skal være en rettesnor.

Unni Tillman Aasbø, Senior Høyre, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags