Det foregår en debatt mellom MDG og SV om hvem som er mest mot motorvei i vernet område i Lågendeltaet Naturreservat. Ja, også Venstre har nå godt inn i tenkeboksen og vurderer om de også skal legge større vekt på vernehensyn.

Uavhengig av hva Venstre nå kommer fram til, er Ap sitt dilemma nå tydeliggjort. Skal Ap ved hjelp av Høyre og Frp gå inn for ytterligere rasering av det vernede Lågendeltaet? Eller skal Ap også prioritere natur og miljø framfor en unødvendig motorvei.

Vi tror at natur, miljø, innbyggere og næringsliv ville ha godt av at Ap også så fordelen med at verneområder ikke ødelegges og Lillehammer fortsatt er tilgjengelig framfor at det er et område man raser forbi i 110 km i timen.

Vi vil ønske Ap, lokalt og nasjonalt, velkommen til oss andre på rødgrønn side.

Bjørn Kristiansen og Øyvin Aamodt, Rødt Oppland og Lillehammer