Torsdag i forrige uke var en historisk dag på Stortinget. Da godkjente flertallet forslaget om å gi grønt lys til svensk og finsk NATO-medlemskap.

Noen har argumentert for at våre naboers søknad vil gi økt spenningen i Norges nærområder. For oss i Arbeiderpartiet henger ikke dette argumentet på greip. Siden 1948 har vi ønsket oss et sterkt, nordisk forsvarssamarbeid, forankret i samarbeid over Atlanterhavet.

Under den kalde krigen var det ulike vurderinger av Sovjetunionen her i nord som førte til at et slikt samarbeid lot vente på seg. Derfor er det et tankekors at det nå er Russland som fører oss i Norden tettere sammen.

Det å trygge egen befolkning er en av våre kjerneoppgaver som folkevalgte. Våre svenske og finske kollegaer har gjort grundige vurderinger av hva et medlemskap vil bety for sikkerhetssituasjonen, og landa på en NATO-søknad.

Ikke alle her hjemme har vært like positive. Politikere fra partiene til venstre for Ap har vært ute, blant annet i svensk presse, og advart mot medlemskap. I Stortinget stemte Rødts representanter mot å ønske våre naboer velkommen.

Ikke bare er dette dypt usolidarisk. Det vitner også om en svak sikkerhetspolitisk analyse.

Selv i en situasjon hvor Russland skulle velge å plassere ut flere styrker langs finskegrensa, vil ikke dette i seg selv være eskalerende. For spenning handler om politikk. Vi har tidligere hatt lavspenning i nord, selv med betydelige russiske kapasiteter tett på norskegrensa.

Finsk og svensk NATO-medlemskap vil bety en avklaring av de store sikkerhetspolitiske rammene i regionen vår. Det vil på sikt føre til økt forutsigbarhet og stabilitet.

Så må vi heller ikke glemme at NATO er en forsvarsallianse. NATO truer ingen. Norden truer ingen.

Her hjemme vil et svensk og finsk medlemskap muliggjøre sterkere forsvarssamarbeid i Norden. Vi har trent og øvd sammen i mange år, men hvis dette går gjennom kan vi også planlegge forsvaret av Norden sammen.

Dessuten får vi nye, gode forhandlingspartnere internt i NATO. Sverige og Finland står oss nære i en rekke sikkerhetsspørsmål, som rustningskontroll og kvinner, fred og sikkerhet. På toppen av alt dette betyr et sterkt Norden også et tryggere Baltikum.

For oss i Arbeiderpartiet er dette solidaritet i praksis. Velkommen inn, Sverige og Finland!

Rigmor Aasrud, stortingsrepr (Ap), Oppland, parlamentarisk leder