Om få dager kommer den antiislamske organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian) til Lillehammer for å demonstrere.

14. juli sperres derfor Stortorget i Lillehammer sentrum av. Sian ønsket å bruke Stortorget, slik mange andre gjør. Kommunen tok ikke stilling til om den kunne holdes noe annet sted. Hvis politiet hadde vært negative ville det derimot ikke blitt godkjent,

Nå reagerer næringslivet i området. De kan gå glipp av store inntekter fordi området rett og slett blir lite tilgjengelig. Dette burde kommunen tenkt på før.

Demonstrasjonen er lovlig, men demonstrasjoner er av ulik art får ulike konsekvenser for bybildet. Sian-demonstrasjoner ellers i landet har tidligere ført til vold. Politiet må naturligvis ta de sikkerhetshensyn de mener er nødvendige.

Kommunen bør lytte til næringslivets frustrasjon, og ta det med i betraktningen neste gang en demonstrasjon krever like store sikkerhetstiltak.

Vi håper demonstrasjonen onsdag gjennomføres uten opptøyer. Hvis det blir bråk, får Sian det de er ute etter. Oppmerksomhet. Dersom mange møter på Stortorget og viser sin motstand, er det større fare for at demonstrasjonen utarter og Sian kan få økt sympati. Dersom få møter, får ikke Sian den oppmerksomheten de ønsker.

På samme tid i Søndre Park arrangeres «Sammen i Lillehammer». Arrangementet støttes av 40 frivillige lag og organisasjoner i Lillehammer. Målet er å vise støtte til mangfold, respekt og samhold i møte med fremmedfrykt og hat. Det er bedre å vise motstand ved å ta turen til Søndre Park. Ytringsfrihet kan være krevende og det krever det beste av oss.