Det skjer positive ting i Ukraina og i Russland akkurat nå. I Ukraina i form av ukrainernes fremrykking og i Russland i form av folkemotstand mot despoten og mot krigen.

La oss håpe på at Ukraina klarer å fortsette sin fremrykking og jage ut russerne og at folk i Russland klarer å kvitte seg med despoten og velge en regjering som vil være trofast mot demokratiet og menneskerettigheter.

Samtidig er det klart at det er vanskelig for russerne å seire over et regime som er i de grader korrupt, brutal og likegyldig til alt annet enn sin egen overlevelse. De har vist før at de er i stand til å slakte mange millioner om det behøves.

Samtidig ser jeg ikke noe annen utvei enn at verdenssamfunnet står samlet og støtter Ukraina inntil de seirer over Russland.

Men jeg ville også si at det er nå verdenssamfunnet har muligheten til å sette Russland på plass for godt. Russland har vist at de ikke er så sterke som de gir uttrykk for. Det verste de kan true med er atomvåpen. Men det er klart at de ikke vil klare å gå i atomkrig. For det første er de underlegen i forhold til USA og NATO sin slagkraft. For det andre så vil de neppe være interessert i å utslette sitt eget land og seg selv.

Det sies at denne krigen er Putins krig, men man bør ikke være så blind for de rund Putin og at de også ønsker krigen. Dette ser man gjennom daglige uttalelser på russiske medier. Selv utenriksministeren forsvarer krigen offentlig og i FNs samlinger. Samtidig ser vi at dette er noe den ytterste høyre fløyen og diktatorene i verden ønsker velkommen. Dette kan vi forstå bare ved å se på hvem i verden som støtter Putin i denne krigen. Eksemplene er mange, men jeg kan nevne noen: Regjeringer i Kina, Tyrkia, Ungarn, og Nord Korea. Tenk på de landene! Hva har de tilfelles?

Jeg er redd for at når krigen slutter vil det ikke få noen konsekvens for noen andre enn Putin og kanskje hans aller nærmeste. Men hele systemet og hele militæret vil komme seg unna med å si at de har fulgt ordre fra Putin.

Men de er ikke maskiner. De er alle mennesker med hjerne, følelser og interesser. De er kapable til å tenke og vurdere. Ingen av dem ville kastet missiler over Moskva hvis Putin hadde gitt dem ordre om å gjøre det. Så de kan tenke og vurder hva som er/føles riktig eller galt.

Derfor mener jeg at alle de som deltar i en angrepskrig bør straffes like hardt når den tid og mulighet kommer, og ingen bør slippe unna.

Selvfølgelig er dette vanskelig med styresett i supermaktene. men hvis verden står sammen er dette før eller senere en realitet.

Så verden bør stå sammen nå og ikke gi seg før Russland er satt på plass og ufarliggjort for all fremtid.

Putin og Russland må ikke vinne denne krigen. For konsekvensene kan bli meget store og uforutsigbare.

Annaguli Yildam, Lillehammer