Andre uka i mai skjer en historisk endring: GD vil ikke lenger gi ut papiravis seks dager i uka, men tre. Der papirleserne våre nå kan hente avisa i postkassa alle ukedager unntatt søndag, blir tirsdag, torsdag og lørdag nye utgivelsesdager.

Jeg vet at det vil føre til endringer i morgenrutinene hos en del av leserne. Og at noen sikkert vil bli frustrerte over at den økende digitaliseringa i samfunnet nå også innebærer endringer for papiravisa. Samtidig vet jeg at mange har vært forberedt på at dette ville komme, etter at naboaviser som Oppland Arbeiderblad og Østlendingen gjorde tilsvarende øvelse i fjor høst.

Vi som jobber i GD har stor forståelse for at dette blir uvant. Men vi er trygge på at tida er moden for en slik endring. Over 11.000 av våre 21.000 abonnenter er allerede heldigitale. De har ikke papiravisa. Og vi vet også at mange som fortsatt holder papiravisa, først og fremst leser nyhetene digitalt. Hele 91 prosent av GDs abonnenter benytter våre digitale tilbud i større eller mindre grad.

Frekvensendringa kommer derfor hovedsakelig på grunn av den digitale utviklinga, og av at også GD har et behov for å konsentrere enda flere av våre redaksjonelle ressurser rundt det som er morgendagen, og ikke det som var gårsdagen. Vi har planer om å lage lokal- og regionavis til evig tid, og da må vi noen ganger gjøre noen større endringer og prioriteringer - sjøl om det kan smerte litt der og da.

Økonomi er også en del av vurderinga. Ikke på den måten at GD skal tjene mer penger, for det har aldri vært tema verken for oss som jobber i GD eller styret i denne saken. Det er likevel et faktum at kostnadene til papiravisa øker kraftig år for år. Bare for 2023 øker GDs distribusjonspris med 32 prosent sammenlignet med i fjor. Og da hadde den allerede økt med 13 prosent året fra 2021 til 2022, og med 14 prosent året før der igjen!

Ikke bare øker kostnadene, men det blir også stadig færre papirabonnenter å fordele disse kostnadene på. GD har hatt en god økning i antall abonnenter fra 2017 til i dag, men antallet abonnenter som har papiravisa har falt kraftig. Hvert år sier godt over 1000 personer opp sitt papirabonnement, hvorav de fleste velger å gå over til å bli digitale lesere.

For å forklare det økonomiske aspektet litt enkelt: I 2018 hadde vi kostnader på trykk og distribusjon av papiravisa på 32 millioner kroner. Disse kostnadene kunne vi fordele på 15.000 papirabonnenter, slik at trykk- og distribusjonskostnaden per abonnent var i overkant av 2000 kroner. Nå er det 35 millioner kroner som skal fordeles på 9000 papirabonnenter. Det betyr i underkant av 4000 kroner i kostnader per abonnent. Og den kostnaden øker uke for uke. Skulle vi fortsatt å gi ut papiravis seks dager i uka, ville vi måtte økt abonnementsprisen kraftig.

Da synes vi det er bedre med færre utgivelser, men at vi har økonomisk kraft til å beholde våre redaksjonelle ressurser og samtidig kunne gi ut like mange avissider hver uke.

For vi har en klar ambisjon om at papirleserne skal få like mye stoff som før! Vi vet at mange er glade i papiravisa. Og vi vet at vi har 1500-2000 abonnenter som ikke bruker oss digitalt i hele tatt. Disse skal ikke få mindre å lese, sjøl om avisa kommer tre dager i uka. Avisa blir derfor tjukkere enn i dag. Vi har også noen ideer som vi håper skal bidra til å løfte papiravisa innholdsmessig. Blant annet kommer arrangementskalenderen «Det skjer» tilbake, og den vet vi mange av våre papirlesere har savnet siden den forsvant ut under koronapandemien. Vi vil også glede våre lesere med stoff fra vårt rikholdige arkiv.

Folk har følelser for avisa si, og det er vi glade for. Men også for GD er det viktig å henge med i utviklinga. Vi mennesker er ikke alltid klare for å endre vaner, men samtidig synes vi ofte endringene er til det bedre bare vi er blitt vant til dem. Litt slik vet vi at det er med nyheter og avislesing også. For deg som allerede er rimelig digital, vil nok denne endringa framstå ganske udramatisk. Så håper vi at du som fortsatt ikke har tatt motet til deg og opprettet en digital bruker på GD.no tør å ta skrittet nå. Der finner du siste nytt fra tidlig morgen til sen kveld.

Vi lover samtidig å sende deg en langt fyldigere papiravis tre ganger i uka, dersom du fortsatt ønsker å kose deg med den.