I realiteten lar flertallet av verdens befolkning være å velge side i Ukrainakrigen, slik Norge har gjort. De anser dette som en konflikt mellom USA og Russland og stiller seg ikke bak sanksjoner og ensidig fordømmelse. På FNs generalforsamling fremmet 66 nasjoneer den 26. september tvert imot fredssnakk. Ledere fra det globale sør beklaget at FN-systemet ikke har fungert gjennom tiår med krig og økonomisk tvang fra USA og deres allierte.

Senegals president og formann i AU, Den Afrikanske Unionen: «Vi ber om nedtrapping og stans av fiendtlighetene i Ukraina, så vel som for en forhandlet løsning, for å unngå den katastrofale risikoen for en potensiell global konflikt.»

Statsministeren på Santa Lucia: « Artikkel 2 og 33 i FN-pakten forplikter medlemsland ende til å avstå fra trussel eller bruk av makt ... Vi oppfordre derfor alle involverte parter til umiddelbart å avslutte konflikten for å permanent løse alle tvister i samsvar med FNs prinsipper.»

Presidenten i Øst-Timor: «De (vestlige land) bør stoppe opp et øyeblikk for å reflektere over den skarpe kontrasten i deres svar på krigene andre steder der kvinner og barn har dødd i tusenvis. Responsen på vår kjære generalsekretærs rop om hjelp i disse situasjonene har ikke møtt samme medfølelse. Som land i det globale sør ser vi dobbeltmoral.»

Vatikanets utenriksminister: « Krigen i Ukraina undergraver ikke bare det nukleære ikke-spredningsregimet, men gir oss også faren for atom-ødeleggelse, enten ved eskalering eller ulykke... For å unngå en atomkatastrofe er det avgjørende med seriøst engasjement for å finne en fredelig løsning på konflikten.»

Statsministeren fra Bangladesh: «Vi ønsker slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. På grunn av sanksjoner og motsanksjoner blir hele menneskeheten inkludert kvinner og barn straffet. Dens innvirkning blir ikke begrenset til ett land ... Folk blir fratatt mat, husly, helsetjenester, Barn lider spesielt. Framtida deres synker ned i mørket.»

Emiren fra Quatar: «Vi er fullt klar over kompleksiteten i konflikten mellom Russland og Ukraina. Vi oppfordrer imidlertid til umiddelbar våpenhvile og fredelig løsning ... Å opprettholde konflikten vil bare øke antallet ofre og føre til fatale konsekvensene for Europa, Russland og den globale økonomien.»

Indias utenriksminister: « Når Ukrainakonflikten fortsetter å rase blir vi ofte spurt hvilken side vi står på. Svaret vårt er hver gang: India er på fredens side og vil forbli fast der. Vi er på den siden som respekterer FN-pakten og dens grunnleggende prinsipper. Vi er på den siden som krever dialog og diplomati. Vi tar side for de som sliter med å få endene til å møtes.»

Kongos utenriksminister: «På grunn av den betydelige risikoen for en atomkatastrofe for hele planeten, bør ikke bare de involverte i denne konflikten, men også de maktene som kan påvirke hendelser ved å roe dem ... slutte å puste til flammene.»

Nelson Mandela: «Fred er en lang vei... I virkeligheten har ikke russerne og ukrainerne noe annet valg enn å ta denne veien... Dessuten bør vi over hele verden gå med dem og arbeide sammen i solidaritet... Det er på tide og stoppe denne krigen... Tenk på ungdommen. Tenk på skjebnen til deres framtidige generasjoner. Tida er inne for å kjempe for fred... Jeg ber ydmykt om det.»

Fra Europa oppfordret Malta, San Marino, Portugal og Ungarn til fred.

Å avslutte krigen i Ukraina var et hovedbudskap som lød gjennom hele salen», sa generalforsamlings president avslutningsvis.

Kari Elisabet Svare, Gausdal