Gå til sidens hovedinnhold

Verdens beste politikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det anerkjente tidsskriftet, «The Economist», har analysert økonomien i 23 av de 38 OECD-landene under pandemien. OECD-landene omfatter noen av de sterkeste økonomiene i verden. Analysen vurderer verdiskapning, husholdningenes inntekter, statens utgifter, gjeldsøkning, investeringer og aksjemarkedets utvikling. Norge kommer på fjerdeplass.

Undersøkelsen viser store variasjoner landene imellom. Turbulensen i denne vanskelige perioden har vært stor. Det har ofte vært nødvendig å ta viktige beslutninger med korte tidsfrister og følgelig stor risiko. Det er meget positivt at norske myndigheter med så krevende rammebetingelser har ført en økonomisk politikk som er blant de beste i verden.

Totalbildet er mer positivt enn forventet. Prognosene peker i retning av at denne positive utviklingen vil fortsette de nærmeste to årene. De store variasjonene landene imellom vil fortsette. Samtidig er prognosene belastet med store usikkerheter: Inflasjonen i USA endte i fjor på hele 6,8%. Samtidig styres den økonomiske utviklingen i Kina fra en relativt fri markedsøkonomi i retning av mer sentralstyring. Dette har redusert veksten i den kinesiske økonomien. Det er derfor realistisk å forvente større svingninger fremover enn prognosene normalt skulle tilsi.

Jonas Øglænd, Lillehammer