I dag er det verdensdagen for flyktninger. Det er en viktig påminnelse om hvilket ansvar vi har for å ta vare på verdens mest sårbare. Som et av verdens rikeste og beste land å bo i, kan vi ta imot langt flere flyktninger enn det vi gjør i dag. Skal vi oppfylle kravet om en rettferdig ansvarsfordeling, må Norge ta imot minst 5000 kvoteflyktninger.

Aldri før har det vært registrert flere mennesker på flukt. Flyktningkrisen vi nå står oppi, er den største siden andre verdenskrig. Ved inngangen til 2021 var hele 82,4 millioner mennesker på flukt fra krig og elendighet. Siden den tid har 8 millioner ukrainere flyktet fra Putins hensynsløse krigføring.

Blant de nærmere 90 millioner flyktningene, er halvparten barn. Mange har mistet foreldrene sine, og blir utsatt for overgrep og menneskehandel. De vokser opp i et sant helvete, der håpet om en bedre fremtid blir stadig mindre for hver dag som går.

Norge har en plikt til å hjelpe disse menneskene. Ingen bør straffes for å bli født på feil sted til feil tid. Alle mennesker er like mye verdt, og fortjener de samme mulighetene til å leve gode og frie liv.

Derfor må støtten til nærområdene økes. Nødhjelpen som sendes til flyktningleire er livsviktig for å sikre sårbare mennesker grunnleggende ressurser.

Likevel kan ikke alle hjelpes der de er – slik Frp stadig gjentar. En kvoteflyktning er per definisjon en person som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet vedkommende befinner seg. Spørsmålet om antall kvoteflyktninger handler derfor ikke om vi skal hjelpe i nærområdene eller ikke. Det handler derimot om hva som er en rettferdig ansvarsfordeling for de som ikke kan hjelpes der de er.

I dag er det land som Uganda, Pakistan og Tyrkia som tar imot flest flyktninger. Libanon, et land med størrelse på Rogaland, tar alene imot over 2 millioner flyktninger – som tilsvarer over en fjerdedel av befolkningen.

Da kan vi ikke si oss fornøyde med å ta imot 3000 kvoteflyktninger. FNs høykommissær for flyktninger ber Norge om å ta imot 5000. Det bør være et minstemål.

Norge har gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Vi er verdens fremste demokrati, har et godt utdanningssystem, og et vellykket arbeidsliv. Det finnes knapt et land i verden med bedre forutsetninger til å integrere flyktninger, og gi dem et bedre liv.

Velferdsstaten vår er bygget på prinsippet om solidaritet med de dårligst stilte og like muligheter for alle. Asylpolitikken må bygge på de samme prinsippene. Vi må ta vår del av ansvaret for alle de som er på flukt og lever uten håp.

Verdens flyktninger trenger vår hjelp. Da må Norge stille opp.

Matilde Tørudbakken Slettan, styremedlem Hamar og Omegn Unge Venste, Hamar